Rotter

Skadedyrsbekæmpelse af rotter

Rotten man træffer omkring eller i huset, er den brune rotte (Rattus Norvegicus). Den er som voksen ca. 45 cm lang og vejer omkring 300 g. Den er mørke- eller gråbrun med lysere underside. Formerer sig hele året, hvis den er indendørs, og kan nå op til 5 kuld om året med 4-12 unger i hvert. I løbet af 3 måneder er de nye rotter kønsmodne.

Rotten er et sky dyr, der fortrinsvist er i aktivitet om natten. Rotter er altædende, og kan gnave i alt med en hårdhed mindre end jern. De holder typisk til i kloaksystemer, stalde, lagerbygninger og boliger.

Rotten er det værste skadedyr vi har i Danmark. De er farlige smittespredere, og kan være bærere af rigtigt mange forskellige (også dødelige) sygdomme, som for eksempel Leptospirose, (link: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/l/leptospirose) og mennesker kan smittes alene ved at have været i kontakt med rottens urin eller ekskrementer.

Rotter kan desuden forårsage rigtig meget skade på fødevarer, bl.a. ved at sprede salmonella-bakterier, og endelig kan de være årsag til store konstruktionsmæssige ødelæggelser på bygningsdele, el-installationer og kloak.

Rotter SKAL meldes til kommunen

Man har pligt til at melde mistanke om rotter, fundet af rotter eller spor efter rotter til kommunen så hurtigt som muligt. Derefter har man pligt til at følge de anvisninger man får fra kommunens rottebekæmper. Den kommunale rottebekæmpelse betaler alle til over skatten, og det er derfor gratis at få kommunens hjælp til rottebekæmpelse.

Eventuelle skader som en rotte kan forårsage – er som udgangspunkt dit eget ansvar. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på om der er spor efter rotter eller andre gnavere, både inde og ude – samt i udhus, hønsehus, stald- og lagerbygninger.

Læs mere på borger.dk

Sådan forebygger du besøg af rotter

Som hus- og bygningsejer i Danmark har du pligt til at holde dine bygninger i forsvarlig rottesikret stand. Gå en tur rundt om huset, og sørg for at tjekke/udbedre følgende:

 • Er der revner i murværket, større end en lillefinger, skal disse udbedres
 • Fuger skal være intakte
 • Riste skal være fastmonterede
 • Al opmagasinering ved husets vægge bør fjernes
 • Nedfaldsblade fjernes
 • Undgå havebeplantning tæt ved husets vægge
 • Beskær træer og buske, der går op over eller tæt på hustaget
 • Sørg for at nedløbsrør, afløb og kloak lukker tæt
 • Fjern affald, foder og fuglefrø.
 • Komposten bør ikke indeholde madaffald, og skal ikke stå tæt på huset
 • Installer rottespærre
 • Generel oprydning
 • Husk igen, at rotter ALTID skal meldes til kommunen.

Sådan konstaterer du om der er rotter

Hører du gnave- eller kradselyde i væg eller under gulvet , måske endda hvin? Har du konstateret ekskrementer eller huller gravet i have eller udhus, måske endda i boligen?

Ved bekæmpelse af rotter er det altid vigtigt først at finde ud af hvor de kommer fra. Derfor bør der laves en grundig inspektion af bygningen. Som oftest skyldes det brud eller fejl på afløbssystemer og kloak, at man  i at man har fået rotter på ejendommen eller ind i boligen. Brud og fejl skal først udbedres, før man kan lave en effektiv bekæmpelse.

Det er mere sjældent at se rotter ude i åbent område i byen, end det er på landet – men de er der.

Få hjælp af Den Røde Myre

Den Røde Myre kan, som supplement til kommunens rottebekæmpelse, hjælpe med effektiv bekæmpelse af gnavere i eller omkring erhvervsbygninger.

Bekæmpelsen af rotter i bolig, arbejds- eller opholdsrum er altid giftfri, idet den består i opsætningen af fælder. Vi vil altid spørge, om forekomsten af rotter er meldt til kommunen først.

Vi starter altid med at lave en grundig inspektion af bygningen, med henblik på at finde ud  hvor problemerne stammer fra, og hvordan de er opstået. En rotte har ikke brug for et hul større end en tokrone for at kunne komme ind. Vi påpeger hvad der eventuelt bør ændres eller forbedres.

Giftfri bekæmpelse (altså  fælder) er en yderst effektiv løsning på problemet med rotter i boligen. Der har i årevis været gjort brug af antikoagulater (rottegift) men rotter kan blive immune, og vi har også miljøet at tænke på. Når man i stedet indfanger gnaverne, har det følgende fordele:

 • Bedre kontrol
 • Ingen gift i grundvandet
 • Miljømæssigt en bedre løsning
 • 24/7 elektronisk overvågning af fælderne
 • Man får flere informationer om gnaverne ved at fange dem i fælder fremfor at lægge gift ud

Når du har kontaktet os med dit skadedyrsproblem, så kommer vi og vurderer omfanget af skadedyr, samt hvilken bekæmpelse vi anbefaler.

Som privatperson kan du på siden med priser se, hvad forskellige typer af skadedyrsbekæmpelse koster.

FÅ HJÆLP MOD ROTTERNE

Den Røde Myre hjælper med al slags skadedyrs bekæmpelse i Midtjylland, kontakt os hvis du har problemer med skadedyr.