SKADEDYRS BEKÆMPELSE HERNING

Skadedyrsbekæmpelse i Herning

Har du fået ubudne gæster på besøg? Få hjælp af Den Røde
Myre til skadedyrsbekæmpelse i Herning.

Det gælder uanset, om din private bolig eller virksomheden er blevet angrebet af skadedyr.
Herunder kan du læse mere om skadedyrsbekæmpelse i Herning.

Hvilke skadedyr bekæmper vi i Herning?

Hos den Røde Myre hjælper vi med skadedyrsbekæmpelse
af alle typer af skadedyr. Vi bekæmper både inde og ude
samt hos private og erhverv. Det skifter dog ofte sæsonerne
imellem, hvilke skadedyr, der er den største plage.

Vi bekæmper skadedyr på følgende steder:

▪ Udenfor eller i huset
▪ I græsplænen
▪ I træværket
▪ I fødevarer

Derudover bekæmper vi også skadedyr, som stikker eller bider. Det kan være myg, lopper, væggelus eller hvepse. Læs mere om, hvilke skadedyr vi bekæmper i Herning her.

Sådan forebygger du imod skadedyr i Herning

Hvert år forårsager gnavere store skader på bygninger, produkter og varelagre. Desværre kan alle bygninger blive udsat for angreb af rotter eller mus. Og selvom skadedyr ikke altid kan undgås, så findes der i dag mange muligheder for at forebygge problemet.

Tegn en serviceaftale på skadedyrsforebyggelse. Som virksomhed i Herning kan du vælge at tegne en
skadedyrssikring hos Den Røde Myre. Her sørger vi for, at du overholder forsikringens og myndighedernes krav til de skadedyrsforebyggende tiltag, du skal gøre. Når du indgår en kontrakt med os, løber den i 1 år med 1 måneds opsigelse. Aftalen tegnes individuelt, så du ikke betaler for sikringer og ydelser, du ikke har brug for. Vi fokuserer på fælles tilfredshed, personlig kontakt og helt gennemsigtige priser.

Kontakt Den Røde Myre i dag – og få hurtig hjælp til forebyggelse imod skadedyr i Herning.

Giftfri og miljøvenlig skadedyrsbekæmpelse i Herning

Den Røde Myre vægter giftfri skadedyrsbekæmpelse højest i de tilfælde, det er muligt. Det gør vi, fordi dyr, insekter og miljø skal respekteres. Vores drikkevand og miljøet skal udsættes for så lidt gift og sprøjtemidler som muligt. Vi bruger så vidt muligt fælder som en giftfri metode, når vi bekæmper rotter.

I alle tilfælde vurderer vi selvfølgelig, hvilken metode der er den mest effektive og kortvarige for dit skadedyrsproblem.

3 gode grunde til at vælge Den Røde Myre

Den Røde Myre sætter din tryghed som kunde forrest. Det gælder både vores private og erhvervskunder. Hos os er linjerne rene, og her får du fem gode grunde til, at vi skal være din skadedyrsbekæmper i Herning:

1. Du får fat i den samme person, Thomas Knudsen, hver gang.

2. Vi kommer og fjerner dit skadedyr inden for 48 timer ved intelligente sikringer mod rotter hvis man tegner en sikringsordning.

3. Vi bruger intelligente og giftfrie løsninger til skadedyrsforebyggelse.

4 .Vi bruger kun godkendte midler fra Natur- og Miljøstyrelsen.

5. Vi har de nødvendige certifikater og autorisationer.

Spørgsmål og svar

Hvad koster det at få en skadedyrsbekæmper ud i Herning?

Du er altid velkommen til at kontakte os via
kontaktformularen. Så får du snarest et tilbud på lige netop dit skadedyrsproblem.

FÅ HJÆLP TIL AT BEKÆMPE SKADEDYR I HERNING

Den Røde Myre hjælper med al slags skadedyrs bekæmpelse i Herning og omegn, kontakt os hvis du har problemer med skadedyr.